since 1919

Smreková štiepka

Smreková štiepka

100% čistá smreková štiepka bez kôry. Vyrobená na frézovacích agregátoch a drvičoch je vhodná na ďalšie spracovanie na záhradkárske produkty, biopalivo, pre výrobcov peliet, brikiet, aglomerovaných materiálov a na energetické účely.