since 1919

 

Počiatky vzniku závodu sú datované od roku 1919, tesne po I. svetovej vojne, kedy sa utvárali viaceré nové podniky v Československu.

V Lozorne vybudovala Československá drevárska spoločnosť pílu a lesnú železnicu. Po tejto dráhe vozili robotníci všetko drevo na pílu.  Trasy, kade viedla vlečka a lesná trať, je vidieť doteraz. V spomínanej drevárskej spoločnosti na píle a v blízkych horách pracovalo príležitostne aj do sto ľudí z Lozorna a okolitých obcí. Vybudovali niekoľko drevených domov, v ktorých bývali robotníci a tiež v nich bola kancelária spoločnosti, vlastná pekáreň a oblastný výčap. Po likvidácii drevárskej spoločnosti prevzali pílu do vlastníctva jej zamestnanci Lutonský a Nešpor, ktorí boli v držbe a celá prevádzka píly bola na ich vlastný účet až do roku 1948, kedy bola píla znárodnená. V dobe znárodnenia pracovalo na píle asi 25 robotníkov. Od prvopočiatku poskytovala obyvateľstvu zdroj obživy. Výnosy tejto píly išli do rúk uvedených súkromníkov.

Po roku 1948 bola píla v prevádzke v rámci Západoslovenských píl, n.p., výnosy odchádzali do štátnej pokladnice vo forme akumulácie, teda dane zo zisku, z ktorej čerpali v rôznych formách všetci pracujúci.

 

Ešte i v roku 1955 bola píla okrem pobočky Štátnych lesov jediným závodom v obci. Na píle sa vymenili vedúci Kysela, Mihálik, Kopáč, Gašpar.

Dôležité je tiež spomenúť, že v roku 1957 mala byť píla zrušená. Nadriadené riaditeľstvo píly tvrdilo, že nie je rentabilná, lebo vznikajú veľké náklady dovozom guľatiny zo stanice a zase výrobkov na stanicu. No zásluhou DO KSS a MNV závod v Lozorne zostal a tak na ďalšie roky zabezpečil obživu priemerne pre 100 pracovníkov.

V priebehu ďalších rokov nenastali podstatnejšie zmeny až na samotný názov závodu: Drevoúnia, n. p., Drevoimpregna,n. p. Žilina, závod Lozorno – do roku 1971, kedy sa zmenil názov na Drevoindustria n. p., závod Lozorno. V roku 1990 bol závod pridelený podnikovému riaditeľstvu Západoslovenské nábytkárske závody n. p. Bratislava a v roku 1991 ho prevzali dediči po vyššie uvedených vlastníkoch. S históriou drevárskej spoločnosti úzko súvisí aj založenie prvej telovýchovnej organizácie v obci – Sokol v roku 1920. Píla a drevárska spoločnosť od samotného začiatku zohrali významnú úlohu v hospodárskom a spoločenskom živote obyvateľov Lozorna i blízkeho okolia.

 

 

V roku 1995 pílu od dediča kúpila Talianská spoločnosťou Braga. S.p.A. premenovala ju na P.F.A. spol. s r.o. Tento zahraničný majiteľ pílu zmodernizoval a rozšíril jej výrobu. Postavil novú peľnicu, sušiarne reziva, novú halu na výrobu hotových výrobkov.  Po 26 rokov sa konečne znovu vrátila do Slovenských rúk, keď ju začiatkom rok prevzala Drevoindustria Smolenice s.r.o. Spoločnosť vyrába lepené laťovkové stredy na výrobu bio dosiek, ktoré sa využívajú hlavne v nábytkárskom priemysle, laťovku pre stavebníctvo, dĺžkovo nadpájané lamely na výrobu nábytku, dverí a stavebných prvkov. Certifikované bio palivo v podobe peliet a palivové drevo. Dnes píla zamestnáva približne 46 zamestnancov.